Energideklaration i Malmö: Varför och för vem?

01 juni 2023
Maja Bergman Lindberg

Energideklaration är ett viktigt verktyg för att mäta och förbättra energiförbrukningen i byggnader. I denna artikel tittar vi närmare på energideklaration i Malmö och diskuterar vilka fördelar det kan ha för olika intressenter.

För fastighetsägare: Öka värdet och sänk kostnaderna

En energideklaration i Malmö kan vara särskilt fördelaktig för fastighetsägare. Genom att få en tydlig bedömning av byggnadens energiprestanda kan de identifiera områden där energiförbrukningen kan förbättras. Genom att vidta åtgärder för att öka energieffektiviteten kan fastighetsägare inte bara sänka sina energikostnader utan också öka värdet på fastigheten.

För hyresgäster: Minska energikostnaderna och förbättra inomhuskomforten

Energideklarationer i Malmö är också fördelaktiga för hyresgäster. Genom att välja att hyra eller bo i byggnader med god energiprestanda kan hyresgäster minska sina energikostnader på lång sikt. Dessutom kan energideklarationer ge information om inomhusklimatet, vilket gör det möjligt för hyresgäster att välja energieffektiva och bekväma bostäder.

energideklaration i Malmö

För Samhället: Minska koldioxidutsläppen och främja hållbar utveckling

En omfattande användning av energideklarationer i Malmö kan bidra till att minska koldioxidutsläppen och främja hållbar utveckling. Genom att identifiera och förbättra byggnaders energieffektivitet kan staden minska sin miljöpåverkan och uppnå sina klimatmål. Energideklarationer ger också en möjlighet att utvärdera befintliga byggnaders energiprestanda och främja renoveringar och uppgraderingar för att förbättra energieffektiviteten.

För köpare och säljare av fastigheter: Öka insynen och underlätta affärer

Vid köp eller försäljning av fastigheter kan energideklarationer vara till stor hjälp. Genom att tillhandahålla information om byggnadens energiprestanda ger de potentiella köpare en bättre förståelse för fastighetens långsiktiga kostnader och hållbarhetsaspekter. Energideklarationer kan också underlätta förhandlingar och främja transparens på fastighetsmarknaden.

För renoveringsprojekt: Identifiera förbättringsområden och optimera resultatet

Energideklarationer i Malmö är också värdefulla för renoveringsprojekt. Genom att utföra en energideklaration kan renoveringsprojekt identifiera specifika områden där energieffektiviteten kan förbättras. Detta kan inkludera installation av bättre isolering, energieffektiva apparater och förbättrad uppvärmnings- och kylsystem. Energideklarationen fungerar som en grund för att optimera renoveringsinsatserna och uppnå önskade energieffektivitetsmål.

Läs mer här: https://www.secon.se/vara-tjaenster/energideklaration

Fler nyheter