OVK i Helsingborg: En väsentlig inspektion för bostäders hälsa

09 juni 2024
Veronica Urena

editorial

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll, ett systematiskt och lagstadgat förfarande i Sverige för att säkerställa att byggnaders ventilationssystem är korrekt underhållna och fungerar som de ska. I Helsingborg, precis som i resten av landet, är det av största vikt att genomföra dessa kontroller för att upprätthålla en sund inomhusmiljö för dess invånare. Ingressen gör det klart att denna artikel kommer att täcka vad OVK innebär, dess betydelse för boende i Helsingborg, och hur du kan gå till väga för att se till att din fastighet följer de rådande reglerna.

Vad är OVK och varför är det viktigt?

OVK är en återkommande kontroll som görs för att kontrollera att ventilationssystemen i byggnader fungerar korrekt. Detta är inte bara en fråga om komfort utan även en hälsomässig och ekonomisk prioritet. En dåligt underhållen ventilation kan leda till dålig luftkvalitet, vilket på sikt kan orsaka hälsoproblem för de boende. Dessutom kan brister i systemet leda till högre energiförbrukning och ökade kostnader för fastighetsägare.

I Helsingborg, som i många städer med historiska byggnader jämte nyare konstruktioner, är det särskilt viktigt att uppmärksamma ventilationssystemens skick. Stadens väderförhållanden kan ställa till det för äldre system och kräver att regelbundna inspektioner utförs för att undvika problem som mögel och fukt.

Regler och föreskrifter för OVK i Helsingborg

Enligt svensk lag måste alla fastighetsägare utföra OVK. Denna regel gäller över hela landet och både nya och gamla byggnader omfattas av kravet. Intervallen mellan inspektionerna varierar beroende på byggnadens typ och ventilationssystemets karaktär men normalt sker det 3-6 år efter att systemet är nyinstallerat, och därefter vart 6:e eller 9:e år.

Fastighetsägare i Helsingborg måste anlita en certifierad kontrollant för att genomföra OVK. Kontrollanten ska inte bara inspektera utan även rapportera eventuella brister och rekommendera åtgärder för att rätta till dessa. Det är sedan upp till fastighetsägaren att se till att de nödvändiga åtgärderna på ventilationssystemet verkställs.

ovk helsingborg

Steg-för-steg: Att genomföra OVK i din fastighet

För att genomföra en OVK bör fastighetsägare i Helsingborg ta följande steg. Först, identifiera när det är dags för din fastighets nästa OVK. Kontrollera föregående rapporter för att se när det senast gjordes och vilken tidpunkt nästa är förfallen.

Sedan bör du hitta en behörig kontrollant. Det är betydande att kontrollanten har rätt certifikat och behörighet för att utföra inspektioner i Helsingborg. Efter att ha anlitat kontrollanten kommer en inspektion att schemaläggas. Under denna inspektion kommer kontrollanten att bedöma hela ditt ventilationssystem.

Efter inspektionen får du en rapport som talar om vilka åtgärder som behövs för att ditt system ska nå de lagstadgade kraven. Det är sedan din uppgift som fastighetsägare att genomföra dessa åtgärder inom en skälig tid. Slutligen, efter att åtgärderna har slutförts, behöver systemet ofta en efterkontroll för att få ett godkänt OVK-intyg.

Läs mer om OVK Helsingborg!

Fler nyheter