Executive search – vad det är och hur det används

27 april 2023
Julia Zsiga

Executive search är en rekryteringsprocess som används för att hitta högkvalificerade kandidater till högre befattningar i företag och organisationer. Detta inkluderar bland annat VD, CFO, CMO och andra nyckelpersoner. Denna metod skiljer sig från traditionell rekrytering genom att den är mer omfattande och fokuserar på att hitta den bästa kandidaten för en specifik roll.

Processen

Executive search processen inleds med en noggrann analys av företagets behov och kulturella värderingar. Detta gör det möjligt för rekryteringskonsulten att identifiera vilken typ av kandidat som passar bäst. Efter detta skapas en kravprofil som används som grund för att söka efter kandidater.

Sedan inleds en sökning efter potentiella kandidater. Rekryteringskonsulten använder sig ofta av sitt befintliga nätverk, sociala medier, databaser och andra verktyg för att hitta kandidater som matchar profilen. En fördel med executive search är att den möjliggör en diskret sökning, vilket kan vara särskilt viktigt om företaget vill undvika att avslöja en pågående rekryteringsprocess.

När potentiella kandidater har identifierats genomförs sedan en noggrann screening-process. Detta inkluderar intervjuer, referenstagning och eventuellt bakgrundskontroller. Efter detta presenteras de mest lämpliga kandidaterna för företaget som sedan själva får välja vilken person de vill anställa.

executive search

Användningsområden

Executive search används vanligtvis för att fylla högre befattningar inom företag och organisationer. Det kan vara allt från VD och andra ledningsbefattningar till specialiserade roller som exempelvis chefsjurist eller chef för hållbarhetsavdelningen. Denna metod är särskilt användbar när det är svårt att hitta rätt kandidat genom traditionell rekrytering eller när man vill rekrytera från en annan bransch.

Executive search är också ett vanligt verktyg för att genomföra omstruktureringar inom företag. Genom att hitta en ny ledare kan företaget förändras och anpassas till nya marknadsförhållanden eller för att möta nya utmaningar. Detta kan också bidra till att förbättra organisationens kultur och prestationer.

Executive search är en mer omfattande rekryteringsprocess som används för att hitta högkvalificerade kandidater till högre befattningar inom företag och organisationer. Processen inleds med en noggrann analys av företagets behov och kulturella värderingar följt av en sökning efter potentiella kandidater.

Fler nyheter